خرد سیستمی ۳: توزیع اطلاعات

” ما می دانیم که اطلاعات چگونه می تواند سیستم ها را کنار هم نگه دارد و همچنین چگونه تاخیر، سودار بودن (biased)، پراکندگی و یا از دست رفتن اطلاعات می تواند منجر به عملکرد نادرست چرخه های بازخورد شود. تصمیم گیران نمی توانند به اطلاعاتی که ندارند پاسخ دهند، همچنین نسبت به اطلاعاتی که نادقیق است یا دیر به دستشان می رسد نمی توانند پاسخگو باشند. به نظر من اغلب اشکالات سیستم ناشی از اطلاعات سودار، ناقص یا همراه با تاخیر است.” تفکری در سیستم ها، دونلا میچل

اطلاعات در یک سیستم نقشی بسیار حیاتی و انکار ناپذیر بازی می کنند و حلقه های بازخور را بوجود می آورند. در یک سازمان، مدیران به کمک اطلاعات می توانند وضعیت موجود را ارزیابی و تحلیل کرده و تصمیم گیری کنند. ارتباط و تبادل اطلاعات بین بخش های مختلف سازمان می تواند رفتارهای کاملا متفاوتی را بوجود آورد. جریان اطلاعات در سازمان را می توان به جریان خون در بدن تشبیه کرد. چرخش اطلاعات از بالا به پایین و از پایین به بالا در یک سازمان منجر به ادامه حیات آن می شود. مدیران تمایل دارند که بسیاری از اطلاعات را از کارمندانشان پنهان کنند و صرفا در حد بسیار محدودی که برای انجام کار لازم است، اطلاعاتی را در اختیار کارمندان زیردستشان قرار می دهند. از طرف دیگر کارمندان نیز سعی می کنند اطلاعات و خبرهای بد را از مدیران پنهان کنند. این رفتارها و عدم گردش اطلاعات در سازمان منجر به بوجود آمدن فضایی تاریک و مبهم برای افراد می شود که در آن، بسیاری از تصمیم گیری ها، کورکورانه و بر اساس اطلاعات ناقص هستند.

خرد سیستمی ۳: توزیع اطلاعات
Rate this post

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.