درس هایی از فوتبال برای تمرین و بهبود توانمندی ها

وقتی که قرار است یک سال بعد در یک مسابقه فوتبال شرکت کنیم، برایمان بدیهی است که باید از همین امروز شروع کنیم به تمرین کردن و تقویت تدریجی توانمندی هایمان. تمرین بدنسازی، دویدن، پاسکاری، دریبل و غیره. چنین مسائلی که فیزیکی هستند یا معادل فیزیکی دارند، برای بسیاری از انسان ها قابل درک تر […]