چرا درگیر شدن با مشکلات کافی نیست؟

مقدمه: اگر از اعضای متمم باشید، احتمالا با راسل اکاف آشنا هستید. احتمالا شما هم مثل من از خواندن آن جمله معروفش که “سیستم ها منطق کلان خود را دارند. منطقی که با خواهش و نصیحت و توصیه تغییر نمی کند..” لذت برده اید. یا از ایده ای که برای حل مشکل ازدیاد جمعیت هند […]